Uw privacy

Versie 1.0.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op woensdag 18 april 2018.
Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website http://www.zonconcept.nl ("zonconcept.nl"). Zonconcept.nl wordt beheerd door Zonconcept B.V. ("Zonconcept", "wij" of "ons" ), gevestigd aan de Mandemakersstraat 1, 3334KE te Zwijndrecht, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60238828. In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen via zonconcept.nl, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Offerte aanvragen

Via Zonconcept.nl kunt u een offerte aanvragen voor het aanschaffen van zonnepanelen. Hiervoor dient u uw NAW-gegevens, contactgegevens en gegevens over uw woning en energieverbruik te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen om meer uitleg te geven over het aanschaffen van zonnepanelen, voor interne statistiek, marketingdoeleinden en, indien de woning geschikt is voor zonnepanelen, een offerte uit te brengen.

Cookies

Zonconcept maakt gebruik van cookies op zonconcept.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan zonconcept.nl. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van zonconcept.nl, zoals welke pagina's zijn bezocht en een IP-adres.
Wij maken gebruik van functionele- en analytische cookies. De analytische cookies staan verbonden met Google analytics om zo statistische informatie omtrent algemeen bezoekersgedrag te kunnen meten. De functionele cookies op zonconcept.nl ondersteunen de algehele werking van de website maar dienen geen marketing- of analytisch doel.
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op "help" in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van zonconcept.nl werken.

Offerte aanvragen

Zonconcept kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt Zonconcept.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerkers van Zonconcept en verwerken de gegevens dus slechts ten behoeve van Zonconcept. Persoonsgegevens die via cookies worden verkregen, kunnen aan derden worden verstrekt en worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau waarborgen. In de privacy policies van deze derden, waarnaar wordt verwezen in ons cookiebeleid, kunt u hierover meer lezen. Ten slotte kan Zonconcept uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij hiertoe wettelijk is verplicht.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die van u worden verzameld via Zonconcept.nl voor een offerte aanvraag worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard. U kunt altijd aangeven geen contact meer te willen met Zonconcept, uw gegevens zullen dan worden verwijderd. Wij plaatsen cookies zolang dat noodzakelijk is voor het doel. Cookies worden in ieder geval na een half jaar verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina's regelmatig te bezoeken.

6. Uw rechten

U heeft het recht Zonconcept te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Ook kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Hierover kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: directie@zonconcept.nl.